tel: +40.371783679
e-mail: info@ecoit.solutions

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și utilizarea cookies

Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru Ecoit Solutions Srl. Folosirea paginilor de internet ale Ecoit Solutions Srl este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă un utilizator dorește să utilizeze servicii prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui utilizator, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări reglementările aplicabile întreprinderii Ecoit Solutions Srl. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, scopul și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor la care au dreptul.

În calitate de controlor, Ecoit Solutions Srl a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să transfere date personale către noi prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a Ecoit Solutions Srl se bazează pe termenii utilizați de legea europeană pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie vizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

 • a) Date personale

  Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

 • b) Persoana vizată

  Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.

 • c) Prelucrarea

  Procesare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • d) Restricționarea prelucrării

  Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

 • e) Profilarea

  Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

 • f) Pseudonimizarea

  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare

  Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

 • h) Procesor

  Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 • i) Beneficiarul

  Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

 • j) terț

  Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

 • k) Consimțământ

  Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

2. Numele și adresa operatorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor sunt:

Ecoit Solutions Srl

Bulevardul Mamaia, nr.190

900565 Constanta

România

Telefon: +40371783679

Email: info@ecoit.solutions

Site web: ecoit.solutions

3. Cookies

Paginile Internet ale Ecoit Solutions Srl utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Ecoit Solutions Srl poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii care nu vor fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

4. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al Ecoit Solutions Srl colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizați aceste date și informații generale, Ecoit Solutions Srl nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Ecoit Solutions Srl analizează datele și informațiile colectate anonim statistic, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm.

5. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicația datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise controlorului este determinată de respectiva mască de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Operatorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți prelucrători (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern care este atribuită operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de data subiectului datelor și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni folosirea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizată care poate fi oferită numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

Controlorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărui subiect de date, informații privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. O persoană responsabilă cu protecția datelor desemnată în mod special în această declarație de protecție a datelor, precum și întregul angajat al operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate în această privință ca persoane de contact.

6. Abonamentul la newsletter-urile noastre

Pe site-ul web al Ecoit Solutions Srl, utilizatorii au posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul companiei noastre. Masca de intrare utilizată în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și când newsletter-ul este comandat de la operator.

Ecoit Solutions Srl informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele întreprinderilor. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) registrele de date pentru trimiterea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată pentru livrarea buletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail ca persoană vizată este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei de buletine informative, sau în caz de modificare a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește o legătură corespunzătoare.

7. Monitorizarea buletinelor informative

Buletinul informativ al Ecoit Solutions Srl conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Ecoit Solutions Srl poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un subiect de date și care link-uri din e-mail au fost solicitate de către persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în buletine de știri sunt stocate și analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare chiar mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să revocare respectiva declarație separată de consimțământ emisă prin procedura dublu-opt-in. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către controlor. Ecoit Solutions Srl consideră automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

8. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului

Site-ul web al Ecoit Solutions Srl conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

9. Funcția de comentarii din blogul de pe site

Ecoit Solutions Srl oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale despre contribuțiile individuale de blog pe un blog, care se află pe site-ul web al operatorului. Un blog este un portal web accesibil publicului, prin intermediul căruia una sau mai multe persoane numite bloggeri sau bloggeri web pot posta articole sau pot scrie gânduri în așa-numitele blog-uri. Blogposturile pot fi, de obicei, comentate de terți.

Dacă un subiect de date lasă un comentariu pe blogul publicat pe acest site, comentariile făcute de persoana vizată sunt, de asemenea, stocate și publicate, precum și informații privind data comentariului și pseudonimul utilizatorului ales de persoana vizată . În plus, este înregistrată și adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) persoanei vizate. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate, iar în cazul în care persoana vizată încalcă drepturile terților sau postulează conținut ilegal printr-un comentariu dat. Stocarea acestor date cu caracter personal este, prin urmare, în interesul propriu al operatorului de date, astfel încât acesta să poată scuza în cazul unei încălcări. Aceste date cu caracter personal colectate nu vor fi transmise terților,

10. Ștergerea și blocarea rutină a datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau, în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările cărora li se aplică operatorul la.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

11. Drepturile persoanei vizate

 • a) Dreptul de confirmare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze ofițerul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 • b) Dreptul de acces

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

  • scopul prelucrării;
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
  • existența dreptului de a solicita rectificării sau ștergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
  • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
  • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

  În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

  Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de acces, el sau ea poate în orice moment să contacteze ofițerul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 • c) Dreptul la rectificare

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

  Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze ofițerul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 • d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

  • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
  • Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.
  • Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.
  • Datele personale au fost procesate ilegal.
  • Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

  Dacă unul dintre motivele menționate anterior se aplică și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Ecoit Solutions Srl, el sau ea poate oricând să contacteze ofițerul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor al Ecoit Solutions Srl sau un alt angajat trebuie să se asigure imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

  În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șterge datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, controlorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Responsabilul cu protecția datelor al Ecoit Solutions Srl sau un alt angajat va stabili măsurile necesare în cazuri individuale.

 • e) Dreptul de restricționare a prelucrării

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

  • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora.
  • Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
  • Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate.

  Dacă una dintre condițiile menționate anterior este îndeplinită și un subiect de date dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Ecoit Solutions Srl, acesta poate oricând să contacteze ofițerul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor al Ecoit Solutions Srl sau un alt angajat va aranja restricționarea prelucrării.

 • f) Dreptul la portabilitatea datelor

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

  În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când nu face acest lucru afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

  Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de Ecoit Solutions Srl sau de un alt angajat.

 • g) Dreptul la obiect

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

  Ecoit Solutions Srl nu va mai prelua datele personale în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășește interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicări legale.

  În cazul în care Ecoit Solutions Srl procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează Ecoit Solutions Srl pentru prelucrarea în scopuri de marketing direct, Ecoit Solutions Srl nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Ecoit Solutions Srl în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alin. (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

  Pentru a-și exercita dreptul de a prezenta obiecții, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor al Ecoit Solutions Srl sau al unui alt angajat. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice.

 • h) luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

  Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, Ecoit Solutions Srl va implementa măsurile adecvate să protejeze drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, să își exprime punctul de vedere și să conteste decizia.

  În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate contacta în orice moment direct responsabilul cu protecția datelor al Ecoit Solutions Srl sau un alt angajat al operatorului.

 • i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

  Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

  Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate oricând să contacteze direct ofițerul nostru pentru protecția datelor al Ecoit Solutions Srl sau al unui alt angajat al operatorului.

12. Protecția datelor pentru cereri și procedurile de aplicare

Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acesta este cazul, în special, în cazul în care un solicitant depune la operator un dosar corespunzător al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Dacă operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul procesării raportului de muncă în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu este încheiat un contract de muncă cu solicitantul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția ca nici un alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii.

13. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale întreprinderii Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrat un component Facebook (plug-inuri Facebook), browserul web al sistemului de tehnologie a informației al persoanei vizate este în mod automat a fost solicitat să se descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet – care sub-site specific al internetului nostru Pagina a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de exemplu, butonul „Caută" sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook se potrivește acestor informații cu contul de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează date personale.

Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a face o invitație la site-ul nostru.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare Facebook oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook, de exemplu blocatorul Facebook al furnizorului Webgraph, care poate fi obținut la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

14. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizer). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referrer), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul utilizează aplicația „_gat. _anonymizeIp „Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și este anonimă atunci când accesați site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor,

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date . În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să o instaleze. Acest add-on de browser îi spune Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

15. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google+

Pe acest site, controlerul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o rețea socială așa-numită. O rețea socială este un loc de întâlnire social pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ permite utilizatorilor din rețeaua socială să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul solicitărilor de prietenie.

Compania de operare Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site, care este operat de controlor și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate descarcă automat o afișare a Butonul Google+ al Google prin intermediul componentei respective a butonului Google+. În cursul acestei proceduri tehnice, Google este informat despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/+/.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște, cu ocazia fiecărei solicitări către site-ul nostru de către persoana vizată și pentru întreaga durată a șederii sale pe site-ul nostru, care subpagini specifice Pagina de Internet a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google se potrivește cu contul respectiv Google+ asociat cu persoana vizată.

Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații contului de utilizator Google+ personal al persoanei vizate și stochează datele personale. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, făcându-l accesibilă publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată de pe acest site împreună cu alte date personale, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia stocată, este stocată și procesată în alte servicii Google, cum ar fi motorul de căutare rezultatele motorului de căutare Google, contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu pe paginile de internet sau în legătură cu anunțurile. De asemenea, Google poate conecta vizita la acest site cu alte date personale stocate pe Google. Google înregistrează în continuare aceste informații personale în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii Google.

Prin intermediul butonului Google+, Google primește informații că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, în ​​cazul în care persoana vizată în momentul solicitării pe site-ul nostru Web este conectată la Google+. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu face clic pe butonul Google+.

Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, el sau ea poate împiedica această transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a apela pe site-ul nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Twitter-ului

Pe acest site, controlerul a integrat componentele Twitter. Twitter este un serviciu de microblogging accesibil publicului multilingv, pe care utilizatorii pot publica și răspândi așa-numitele „tweet-uri", de exemplu, mesaje scurte, care sunt limitate la 140 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu sunt conectați la Twitter. Ștampilele sunt, de asemenea, afișate așa-numiților adepți ai respectivului utilizator. Următorii utilizatori sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweeturile utilizatorilor. În plus, Twitter vă permite să adresați un public larg prin intermediul hashtags, link-uri sau retweets.

Compania de operare Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un element Twitter (butonul Twitter), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei Twitter corespunzătoare din Twitter. Informații suplimentare despre butoanele Twitter sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. În cursul acestei proceduri tehnice, Twitter câștigă cunoștință despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este o retransmitere a conținutului acestui site pentru a permite utilizatorilor noștri să introducă această pagină web în lumea digitală și să crească numerele vizitatorilor noștri.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Twitter, Twitter detectează cu fiecare apel către site-ul nostru de către persoana vizată și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de Internet, care subpagină specifică a paginii noastre de Internet a fost vizitate de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Twitter și asociate cu contul Twitter respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru, atunci Twitter alocă aceste informații contului personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Twitter primește informații prin intermediul componentei Twitter pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Twitter în momentul solicitării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe componenta Twitter sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Twitter nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Twitter înainte de a face o invitație la site-ul nostru.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Twitter pot fi accesate la adresa https://twitter.com/privacy?lang=en.

17. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor cu privire la utilizarea PayPal ca procesor de plată

Pe acest site, controlerul are componente integrate ale serviciului PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, PayPal poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. PayPal face posibilă declanșarea plăților online către terți sau primirea de plăți. PayPal acceptă, de asemenea, funcțiile mandatarului și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europa) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

În cazul în care persoana vizată alege „PayPal" ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal solicitate pentru procesarea plăților.

Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv.

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date cu caracter personal către PayPal, în special dacă este dat un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între PayPal și operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de PayPal agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

Dacă este necesar, PayPal va transmite datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în ordine.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca în orice moment consimțământul pentru manipularea datelor personale de la PayPal. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din PayPal pot fi preluate în https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

18. Temeiul juridic pentru prelucrare

Artă. 6 (1) lit. un GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR.
În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR.
În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

19. Interesele legitime urmărite de către operator sau de către un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

20. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

21. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerințe legale sau contractuale; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual).

Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată.

Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze ofițerul nostru pentru protecția datelor. Responsabilul nostru pentru protecția datelor clarifică pentru persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și consecințele neautorizării datele personale.

22. Existența unui proces decizional automat

Ca companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.